Miệng gió khuếch tánMiệng gió khuếch tán tròn vuông , khe gió.....

0 Bình luận